EN

Thavorn Beach Village Resort

ความสำคัญที่ถูกลืมเลือน

ถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทระดับ 5 ดาวแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี มีชื่อเสียงและเป็นที่จดจำในฐานะผู้ริเริ่มผลักดันแนวความคิดให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว รีสอร์ทแห่งนี้ให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป สถานที่พักผ่อนอันมีความหมายนี้กลับถูกมองว่าล้าสมัย โดยที่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ไม่ถูกบอกเล่าส่งต่อถึงคนรุ่นหลัง ส่งผลให้ ถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท ประสบปัญหานักท่องเที่ยวคนไทยเข้าพักน้อย เป้าหมายของการรีแบรนด์ในครั้งนี้ คือการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัย ทำให้รีสอร์ทกลับมาเป็นที่นิยม และสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าคนไทยเข้าพักเพิ่มมากขึ้น

สานต่อคุณค่าและเอกลักษณ์

หลังจากที่เราได้ทำการสำรวจสถานที่และพูดคุยกับเจ้าของซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 4 ของตระกูลถาวรว่องวงศ์ หนึ่งในตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดของภูเก็ต เราได้เห็นถึงคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ของรีสอร์ทสามประการ  ประการแรก คือ “ความเป็นที่แรก” แบรนด์ถาวรเป็นเครือธุรกิจโรงแรมแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตที่ให้บริการในระดับมาตรฐานโรงแรมแบบเต็มรูปแบบ ประการที่สอง “ธรรมชาติอันเขียวชอุ่ม” ตัวรีสอร์ทตั้งอยู่ติดกับทะเลและภูเขา โอบล้อมสวนพฤกษศาสตร์อันร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์  ประการที่สาม “หัตศิลป์” งานประติมากรรมปูนปั้นเรื่องราววรรณคดีไทยอันวิจิตรบรรจงจากช่างฝีมือไทยซึ่งประดับประดาให้เห็นอยู่ทั่วบริเวณต่างๆของรีสอร์ท เอกลักษณ์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทั้งสามประการนี้ เราใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางในการออกแบบอัตลักษณ์ใหม่ของรีสอร์ท โดยเรายังคงรักษารูปลักษณ์และความรู้สึกที่เชื่อมโยงถึงตัวตนเดิม แต่สื่อสารออกมาในแบบฉบับที่ทันสมัยขึ้น

ความท้าทายของงานนี้อยู่ที่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองของคนไทยที่มีต่อแบรนด์ได้อย่างไร วิธีที่จะทำให้พวกเขารู้สึกว่า ความเป็นไทยมีความเก๋ไก๋และมีเสน่ห์ไม่แพ้งานออกแบบสไตล์โมเดิร์นตามกระแสนิยมปัจจุบัน เราเริ่มต้นด้วยการคิดทบทวนชื่อรีสอร์ท “ถาวร” ซึ่งสร้างความรู้สึกถึงความเก่าแก่และล้าสมัยในการรับรู้ของคนไทยหลายๆคน เราได้ปรับปรุงชื่ออย่างระมัดระวังที่จะไม่ทำให้ชื่อแบรนด์อันมีความหมายนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปมาก ในที่สุดเราเชื่อว่า “เดอะ ถาวร” เป็นชื่อที่สามารถรักษาการรับรู้ถึงแบรนด์เดิม ในขณะเดียวกันให้ความรู้สึกถึงความเป็นสากลและบุคลิกที่ทันสมัย โลโก้ใหม่ออกแบบให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของรีสอร์ทสามประการดังกล่าว โดยตราสัญลักษณ์ออกแบบเป็นลักษณะใบไม้ที่เรียงร้อยม้วนตัวเป็นเลขหนึ่งไทย สื่อสารถึงสถานะของรีสอร์ท 5 ดาวที่แรกของภูเก็ตและธรรมชาติอันเขียวชอุ่ม ตัวอักษรของโลโก้ถูกประยุกต์จากตัวอักษรไทยโบราณรุ่นแรก สื่อสารถึงหัตศิลป์ไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ความสำเร็จที่เหนือเกินคาดการณ์

หลังจากเปิดตัวการรีแบรนด์ โดยเริ่มจากดำเนินการใช้อัตลักษณ์ใหม่พร้อมกับพัฒนาการให้บริการ เดอะ ถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท ได้รับกระแสตอบรับเชิงบวกจากกลุ่มเป้าหมายคนไทยอย่างดีเยี่ยม ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การรีแบรนด์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มการรับรู้ในกลุ่มลูกค้าคนไทยเท่านั้น แต่ยังช่วยดึงดูดแขกชาวต่างชาติเข้ามาพักมากขึ้นด้วยเช่นกัน ส่งผลให้อัตราการเข้าพักของรีสอร์ทสูงที่สุดตั้งแต่เคยเปิดให้บริการมา นอกจากนี้ เดอะ ถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท ยังได้รับรางวัลอีกมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซิมพลิซิสภูมิใจที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกฟื้นของแบรนด์ และยกระดับสถานะรีสอร์ทอย่างสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวที่มีการแข่งขันสูง ในขณะที่ยังคงรักษาคุณค่าดั้งเดิมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้

Read the story

ความสำคัญที่ถูกลืมเลือน

ถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทระดับ 5 ดาวแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี มีชื่อเสียงและเป็นที่จดจำในฐานะผู้ริเริ่มผลักดันแนวความคิดให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว รีสอร์ทแห่งนี้ให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป สถานที่พักผ่อนอันมีความหมายนี้กลับถูกมองว่าล้าสมัย โดยที่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ไม่ถูกบอกเล่าส่งต่อถึงคนรุ่นหลัง ส่งผลให้ ถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท ประสบปัญหานักท่องเที่ยวคนไทยเข้าพักน้อย เป้าหมายของการรีแบรนด์ในครั้งนี้ คือการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัย ทำให้รีสอร์ทกลับมาเป็นที่นิยม และสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าคนไทยเข้าพักเพิ่มมากขึ้น

สานต่อคุณค่าและเอกลักษณ์

หลังจากที่เราได้ทำการสำรวจสถานที่และพูดคุยกับเจ้าของซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 4 ของตระกูลถาวรว่องวงศ์ หนึ่งในตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดของภูเก็ต เราได้เห็นถึงคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ของรีสอร์ทสามประการ  ประการแรก คือ “ความเป็นที่แรก” แบรนด์ถาวรเป็นเครือธุรกิจโรงแรมแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตที่ให้บริการในระดับมาตรฐานโรงแรมแบบเต็มรูปแบบ ประการที่สอง “ธรรมชาติอันเขียวชอุ่ม” ตัวรีสอร์ทตั้งอยู่ติดกับทะเลและภูเขา โอบล้อมสวนพฤกษศาสตร์อันร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์  ประการที่สาม “หัตศิลป์” งานประติมากรรมปูนปั้นเรื่องราววรรณคดีไทยอันวิจิตรบรรจงจากช่างฝีมือไทยซึ่งประดับประดาให้เห็นอยู่ทั่วบริเวณต่างๆของรีสอร์ท เอกลักษณ์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทั้งสามประการนี้ เราใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางในการออกแบบอัตลักษณ์ใหม่ของรีสอร์ท โดยเรายังคงรักษารูปลักษณ์และความรู้สึกที่เชื่อมโยงถึงตัวตนเดิม แต่สื่อสารออกมาในแบบฉบับที่ทันสมัยขึ้น

ความท้าทายของงานนี้อยู่ที่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองของคนไทยที่มีต่อแบรนด์ได้อย่างไร วิธีที่จะทำให้พวกเขารู้สึกว่า ความเป็นไทยมีความเก๋ไก๋และมีเสน่ห์ไม่แพ้งานออกแบบสไตล์โมเดิร์นตามกระแสนิยมปัจจุบัน เราเริ่มต้นด้วยการคิดทบทวนชื่อรีสอร์ท “ถาวร” ซึ่งสร้างความรู้สึกถึงความเก่าแก่และล้าสมัยในการรับรู้ของคนไทยหลายๆคน เราได้ปรับปรุงชื่ออย่างระมัดระวังที่จะไม่ทำให้ชื่อแบรนด์อันมีความหมายนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปมาก ในที่สุดเราเชื่อว่า “เดอะ ถาวร” เป็นชื่อที่สามารถรักษาการรับรู้ถึงแบรนด์เดิม ในขณะเดียวกันให้ความรู้สึกถึงความเป็นสากลและบุคลิกที่ทันสมัย โลโก้ใหม่ออกแบบให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของรีสอร์ทสามประการดังกล่าว โดยตราสัญลักษณ์ออกแบบเป็นลักษณะใบไม้ที่เรียงร้อยม้วนตัวเป็นเลขหนึ่งไทย สื่อสารถึงสถานะของรีสอร์ท 5 ดาวที่แรกของภูเก็ตและธรรมชาติอันเขียวชอุ่ม ตัวอักษรของโลโก้ถูกประยุกต์จากตัวอักษรไทยโบราณรุ่นแรก สื่อสารถึงหัตศิลป์ไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ความสำเร็จที่เหนือเกินคาดการณ์

หลังจากเปิดตัวการรีแบรนด์ โดยเริ่มจากดำเนินการใช้อัตลักษณ์ใหม่พร้อมกับพัฒนาการให้บริการ เดอะ ถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท ได้รับกระแสตอบรับเชิงบวกจากกลุ่มเป้าหมายคนไทยอย่างดีเยี่ยม ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การรีแบรนด์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มการรับรู้ในกลุ่มลูกค้าคนไทยเท่านั้น แต่ยังช่วยดึงดูดแขกชาวต่างชาติเข้ามาพักมากขึ้นด้วยเช่นกัน ส่งผลให้อัตราการเข้าพักของรีสอร์ทสูงที่สุดตั้งแต่เคยเปิดให้บริการมา นอกจากนี้ เดอะ ถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท ยังได้รับรางวัลอีกมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซิมพลิซิสภูมิใจที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกฟื้นของแบรนด์ และยกระดับสถานะรีสอร์ทอย่างสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวที่มีการแข่งขันสูง ในขณะที่ยังคงรักษาคุณค่าดั้งเดิมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้

The Thavorn | Rebranding | Simplisis | Branding | Phuket | Creative | Design
The Thavorn | Rebranding | Simplisis | Branding | Phuket | Creative | Design
Award Winner | The Thavorn | Rebranding | Simplisis | Branding | Phuket | Creative | Design

The Thavorn | Rebranding | Simplisis | Branding | Phuket | Creative | Design
This rebranding project is the identity transformation of our brand, as it helped us change our business image and brought out the full-effectiveness of our product to appear classy and elegant. The rebranding brought very positive results for us as the growth of our business was closed to 100 million Baht within 3 years after rebranding.

After we launched the rebranding project, we’ve received many positive results that went beyond our expectations. Even if our prime properties, such as a great location, surplus facilities, and wonderful sculptures give us advantages, it’s not enough to keep maintaining hospitality business in an aggressive market in Phuket. Each month, new hotels and resorts are built and within the next few years, there will be more than 1,000 new rooms available for guests. As we see, this is causing unequal demand and supply because the flights to Phuket are declining, and recently, there are fresh tourist destinations that appear with more identity, and tourists could spend less money traveling there. With this global economic problem that we all are facing, it is difficult to be in an outstanding position of this market, or should I say, I thought it was impossible to reach that point.

This rebranding project is the identity transformation of our brand, as it helped us change our business image and brought out the full-effectiveness of our product to appear classy and elegant. This is very important, especially during the digital age that everything is sold via the internet. The customers or guests discover our brand by what we communicated toward them. The rebranding brought very positive results for us as the growth of our business was closed to 100 million Baht within 3 years after rebranding. Our business growth improves annually, and in 2017 our sales number and profit were at their highest. For over 60 years our business occupancy rate has been over 91%. And this also made us different from the other places in Phuket, because most of the hotels and resorts here are facing the decreasing sales number and occupancy rates. However, the rebranding is not the only factor to the achievement, it requires a proper PR, strategic operations, and excellent management. I personally believe that a good branding is the first step of the success, just like buttoning your shirt while preparing for work; if you mistake a single button, your entire outfit will look improper. I believe the Simplisis Design Studio helped ensure the first button continued a series of no errors, and it led my business to the greatest position it still holds today.

Khun Lert Thavornwongwongse
Corporate Executive Director

Graphics Element | The Thavorn | Rebranding | Simplisis | Branding | Phuket | Creative | Design
Stationary | The Thavorn | Rebranding | Simplisis | Branding | Phuket | Creative | Design
Stationary | The Thavorn | Rebranding | Simplisis | Branding | Phuket | Creative | Design
Amenity | The Thavorn | Rebranding | Simplisis | Branding | Phuket | Creative | Design
Menu | The Thavorn | Rebranding | Simplisis | Branding | Phuket | Creative | Design
Map | The Thavorn | Rebranding | Simplisis | Branding | Phuket | Creative | Design
Website | The Thavorn | Rebranding | Simplisis | Branding | Phuket | Creative | Design
Uniform | The Thavorn | Rebranding | Simplisis | Branding | Phuket | Creative | Design
Vehicle | The Thavorn | Rebranding | Simplisis | Branding | Phuket | Creative | Design
Signage | The Thavorn | Rebranding | Simplisis | Branding | Phuket | Creative | Design
Brand Strategy
Customer Experience
Brand Identity
Brand Applications

Related projects

Boat Lagoon Resort
Maritime
Blue Tree
สร้างนิยามบลูทรี