EN

สร้างความน่าสนใจและดึงดูดให้กลับมาอีกครั้ง

เซลาวา (SE LA VA) เป็นเกาะใหม่และเป็น destination นำร่องแรกของ LOVE ANDAMAN XPERIENCE ไลน์โปรดักซ์ใหม่ของเลิฟอันดามัน บริษัททัวร์ทางทะเลที่มีชื่อเสียงและมีลูกค้าคนไทยมาใช้บริการมากที่สุดโดยในทุกๆปีเลิฟอันดามันมักจะเปิดให้บริการเส้นทางเกาะใหม่ๆ ซึ่งสร้างความสนใจและความคาดหวังให้กับคนที่รักการท่องเที่ยวทางทะลรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เคยมาใช้บริการมาแล้วนั้นอยากกลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้งในเส้นทางใหม่ๆ จากการสำรวจความคิดเห็นของทีมขายและทีมไกด์ของเลิฟอันดามันซึ่งเป็นฝ่ายที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงมากที่สุด พบว่าใน 1-2 ปีที่ผ่านมา โปรดักซ์เกาะที่เป็นเส้นทางใหม่ของเลิฟอันดามันดึงดูดความสนใจและทำยอดขายได้น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีก่อนหน้าลูกค้าที่มาใช้บริการซ้ำต่างมีความรู้สึกว่าแต่ละเกาะให้ประสบการณ์และการบริการที่เหมือนๆกันไม่แตกต่างจากทัวร์เจ้าอื่นๆ ซิมพลิซิสเล็งเห็นว่า เลิฟอันดามันควรที่จะนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากเดิมและทำให้เกาะใหม่มีอัตลักษณ์ที่ไม่ได้หยิบยกแค่เรื่องความสวยงามของธรรมชาติมาเป็นจุดขายหลักเพียงอย่างเดียวเหมือนกับที่คู่แข่งอื่นได้ทำกัน

“คุณค่าที่มองเห็นด้วยตา” และ “คุณค่าที่มองเห็นด้วยใจ”

ในการเดินทางไปสำรวจเกาะใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะเหลียงกู ประเทศพม่า เราได้ค้นพบความสวยงามไม่เพียงแต่ในเชิงธรรมชาติเท่านั้นแต่การได้ร่วมงานกับคนพม่าที่อยู่บนเกาะ ทำให้เราได้สัมผัสถึงความน่ารักจริงใจ และได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาของพวกเขา ประสบการณ์และความประทับใจเหล่านี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากที่จะถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยี่ยมเยือนเกาะแห่งนี้ได้รับรู้เช่นเดียวกัน

เราตั้งชื่อ SE LA VA มาจากคำว่า Selons เป็นภาษาพม่า แปลว่าชาวยิปซีทะเลกับ Lava หินลาวาสีดำอายุนับล้านปีอันเป็นจุด landscape ที่โดดเด่นของเกาะ ซิมพลิซิสนำเสนอมุมมองเรื่อง“คุณค่าของเกาะเซลาวา” “ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตคนท้องถิ่น” โดยสื่อสารให้เห็นจากงานออกแบบประสบการณ์และงานออกแบบอัตลักษณ์ ที่ไม่ไปสร้างความโดดเด่นหรือไปแข่งขันกับความสวยงามของธรรมชาติแวดล้อม แต่กลับกลมกลืน เคารพในธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น  

งานออกแบบโลโกมีแนวความคิดมาจากตัวอักษรภาษาพม่าผสมผสานกับกับตัวอักษรภาษาอังกฤษประยุกต์กับวิธีเขียนมือ เพื่อให้ได้ลักษณะเส้นที่เป็นธรรมชาติ และเรียบง่าย ในขณะที่แต่ละ touchpoint ที่ให้บริการต่างสอดแทรกให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแต่งกาย และกิจกรรมต่างๆ

สร้างโอกาสในการต่อยอด

จากการที่ซิมพลิซิสได้ออกแบบอัตลักษณ์และประสบการณ์ให้เกาะเซลาวา ทำให้เลิฟอันดามันมองเห็นโอกาสที่จะแตกไลน์โปรดักซ์ใหม่ขึ้น LOVE ANDAMAN XPERINECE ไลน์โปรดักซ์ที่นำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวมุมมองใหม่ การท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพักผ่อนและถ่ายรูปแต่ได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ได้รับรู้วัฒนธรรม และเติมเต็มจิตใจโดยที่เราตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า เซลาวา จะเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าและสร้างความตระหนักให้นักท่องเที่ยวในเรื่องของการเคารพคนในพื้นที่และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เราได้ไปเยี่ยมเยือน และเรามั่นใจว่าเกาะใหม่นี้จะทำให้แบรนด์เลิฟอันดามันกลับมาสร้างความสนใจและดึงดูดให้ลูกค้านั้นอยากมาใช้บริการกับเลิฟอันดามันมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมาตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

Read the story

สร้างความน่าสนใจและดึงดูดให้กลับมาอีกครั้ง

เซลาวา (SE LA VA) เป็นเกาะใหม่และเป็น destination นำร่องแรกของ LOVE ANDAMAN XPERIENCE ไลน์โปรดักซ์ใหม่ของเลิฟอันดามัน บริษัททัวร์ทางทะเลที่มีชื่อเสียงและมีลูกค้าคนไทยมาใช้บริการมากที่สุดโดยในทุกๆปีเลิฟอันดามันมักจะเปิดให้บริการเส้นทางเกาะใหม่ๆ ซึ่งสร้างความสนใจและความคาดหวังให้กับคนที่รักการท่องเที่ยวทางทะลรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เคยมาใช้บริการมาแล้วนั้นอยากกลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้งในเส้นทางใหม่ๆ จากการสำรวจความคิดเห็นของทีมขายและทีมไกด์ของเลิฟอันดามันซึ่งเป็นฝ่ายที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงมากที่สุด พบว่าใน 1-2 ปีที่ผ่านมา โปรดักซ์เกาะที่เป็นเส้นทางใหม่ของเลิฟอันดามันดึงดูดความสนใจและทำยอดขายได้น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีก่อนหน้าลูกค้าที่มาใช้บริการซ้ำต่างมีความรู้สึกว่าแต่ละเกาะให้ประสบการณ์และการบริการที่เหมือนๆกันไม่แตกต่างจากทัวร์เจ้าอื่นๆ ซิมพลิซิสเล็งเห็นว่า เลิฟอันดามันควรที่จะนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากเดิมและทำให้เกาะใหม่มีอัตลักษณ์ที่ไม่ได้หยิบยกแค่เรื่องความสวยงามของธรรมชาติมาเป็นจุดขายหลักเพียงอย่างเดียวเหมือนกับที่คู่แข่งอื่นได้ทำกัน

“คุณค่าที่มองเห็นด้วยตา” และ “คุณค่าที่มองเห็นด้วยใจ”

ในการเดินทางไปสำรวจเกาะใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะเหลียงกู ประเทศพม่า เราได้ค้นพบความสวยงามไม่เพียงแต่ในเชิงธรรมชาติเท่านั้นแต่การได้ร่วมงานกับคนพม่าที่อยู่บนเกาะ ทำให้เราได้สัมผัสถึงความน่ารักจริงใจ และได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาของพวกเขา ประสบการณ์และความประทับใจเหล่านี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากที่จะถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยี่ยมเยือนเกาะแห่งนี้ได้รับรู้เช่นเดียวกัน

เราตั้งชื่อ SE LA VA มาจากคำว่า Selons เป็นภาษาพม่า แปลว่าชาวยิปซีทะเลกับ Lava หินลาวาสีดำอายุนับล้านปีอันเป็นจุด landscape ที่โดดเด่นของเกาะ ซิมพลิซิสนำเสนอมุมมองเรื่อง“คุณค่าของเกาะเซลาวา” “ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตคนท้องถิ่น” โดยสื่อสารให้เห็นจากงานออกแบบประสบการณ์และงานออกแบบอัตลักษณ์ ที่ไม่ไปสร้างความโดดเด่นหรือไปแข่งขันกับความสวยงามของธรรมชาติแวดล้อม แต่กลับกลมกลืน เคารพในธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น  

งานออกแบบโลโกมีแนวความคิดมาจากตัวอักษรภาษาพม่าผสมผสานกับกับตัวอักษรภาษาอังกฤษประยุกต์กับวิธีเขียนมือ เพื่อให้ได้ลักษณะเส้นที่เป็นธรรมชาติ และเรียบง่าย ในขณะที่แต่ละ touchpoint ที่ให้บริการต่างสอดแทรกให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแต่งกาย และกิจกรรมต่างๆ

สร้างโอกาสในการต่อยอด

จากการที่ซิมพลิซิสได้ออกแบบอัตลักษณ์และประสบการณ์ให้เกาะเซลาวา ทำให้เลิฟอันดามันมองเห็นโอกาสที่จะแตกไลน์โปรดักซ์ใหม่ขึ้น LOVE ANDAMAN XPERINECE ไลน์โปรดักซ์ที่นำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวมุมมองใหม่ การท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพักผ่อนและถ่ายรูปแต่ได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ได้รับรู้วัฒนธรรม และเติมเต็มจิตใจโดยที่เราตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า เซลาวา จะเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าและสร้างความตระหนักให้นักท่องเที่ยวในเรื่องของการเคารพคนในพื้นที่และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เราได้ไปเยี่ยมเยือน และเรามั่นใจว่าเกาะใหม่นี้จะทำให้แบรนด์เลิฟอันดามันกลับมาสร้างความสนใจและดึงดูดให้ลูกค้านั้นอยากมาใช้บริการกับเลิฟอันดามันมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมาตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

Concept mood Selava experience branding Phuket Simplisis Design
Sketch Selava experience branding Phuket Simplisis Design
Welcome to Selava experience branding Phuket Simplisis Design
Welcome to Selava experience branding Phuket Simplisis Design
Welcome to Selava experience branding Phuket Simplisis Design
Welcome to Selava experience branding Phuket Simplisis Design
Buffet line Selava branding Phuket Simplisis Design
Welcome to Selava | Simplisis Branding - Phuket
A gift from Selava branding Phuket Simplisis Design
Welcome Selava branding Phuket Simplisis Design
Welcome to Selava | Simplisis Branding - Phuket
Welcome Selava branding Phuket Simplisis Design
Beach Selava branding Phuket Simplisis Design
Boat Selava branding Phuket Simplisis Design
Brochure Selava experience branding Phuket Simplisis Design
Brainstorm Selava experience branding Phuket Simplisis Design
Brand Strategy
Customer Experience
Brand Identity
Brand Applications
Launch & Activation
Naming

Related projects

Thavorn Beach Village Resort
สานต่อคุณค่าและเอกลักษณ์
ISSARA NIYOM
Fusion of inspiration and taste