EN

Maiton Island

ปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ

เกาะไม้ท่อนเป็นเกาะส่วนตัวอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เปิดให้บริการทัวร์ day trip แก่นักท่องเที่ยวด้วยศักยภาพของเกาะไม้ท่อนทั้งในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และ location ที่ใช้ระยะเวลาเดินทางสั้นจึงทำให้เกาะไม้ท่อนเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจากบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่มาเที่ยวภูเก็ตแต่ในปัจจุบันที่ธุรกิจทัวร์ทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทยเต็มไปด้วยการแข่งขันสูง ทางเกาะไม้ท่อนมุ่งมั่นที่จะปรับตัวเพื่อโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ซึ่งรวมไปถึงการยกระดับpositioning ของแบรนด์ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามเราตระหนักดีว่าปัจจัยหนึ่งที่ขัดขวางการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งให้กับเกาะไม้ท่อนก็คือการขาดเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจน

ค้นพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่

การสำรวจเกาะของเราได้เผยให้เห็นถึงคุณค่าอันโดดเด่นของเกาะไม้ท่อนแนวปะการังน้ำตื้นที่อุดมสมบูรณ์ ไร้ตำหนิและเติบโตตลอดเวลาซึ่งไม่สามารถพบได้ที่อื่นในภูเก็ตปัจจุบันดังนั้นเราจึงตั้งใจที่จะเน้นย้ำลักษณะเด่นนี้ให้เป็นคุณค่าหลักของแบรนด์สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดมากขึ้นในอัตลักษณ์ใหม่ควบคู่ไปกับภาพลักษณ์ดั้งเดิมในฐานะเกาะส่วนตัว

อัตลักษณ์ใหม่ของเกาะไม้ท่อนออกแบบโดยแสดงให้เห็นถึง “ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ” ของเกาะโลโก้ใหม่ถูกพัฒนาจากของเดิมให้ให้เรียบง่ายและกระชับมากขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาสัญลักษณ์ปลาโลมาอันเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของเกาะเพื่อให้ยังคงเชื่อมโยงกับโลโกเดิมสีของแบรนด์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้ำทะเลและปะการัง ไฮไลท์อยู่ที่ลวดลายกราฟิคที่บอกเล่าถึงสัตว์และพืชพันธุ์ที่พบบนเกาะผสมผสานเข้ากับศิลปะผ้าท้องถิ่น เกิดเป็นลวดลายกราฟฟิคที่สะท้อนเอกลักษณ์ของเกาะไม้ท่อนและมากไปกว่านั้นลวดลายกราฟฟิคนี้ยังเป็นการเชื้อเชิญให้เกิดการสนธนาระหว่างแขกกับพนักงานให้มีเรื่องที่จะบอกเล่าและสำรวจค้นหาในระหว่างที่อยู่บนเกาะ

เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ปัจจุบันนี้เกาะไม้ท่อนได้เริ่มดำเนินการในกระบวนการปรับปรุงแบรนด์ด้วยการนำเอกลักษณ์องค์กรใหม่มาใช้ในแคมเปญโฆษณาออนไลน์และทำสื่อสิ่งพิมพ์ควบคู่ไปกับการปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น “นักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นให้ความสนใจกับอัตลักษณ์ใหม่พวกเขาเห็นว่าเราแตกต่างไปจากเกาะอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของเกาะไม้ท่อนกล่าวอย่างไรก็ตามซิมพลิซิสยังคงเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแบรนด์อย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างใกล้ชิด และเมื่อการเปลี่ยนแปลงครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่เราได้ออกแบบไว้เราเชื่อว่าอัตลักษณ์ของเกาะไม้ท่อนจะเป็นที่ประจักษ์กับนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและจะขยายขอบเขตโอกาสในการทำกำไรให้กว้างขึ้น

Read the story

ปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ

เกาะไม้ท่อนเป็นเกาะส่วนตัวอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เปิดให้บริการทัวร์ day trip แก่นักท่องเที่ยวด้วยศักยภาพของเกาะไม้ท่อนทั้งในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และ location ที่ใช้ระยะเวลาเดินทางสั้นจึงทำให้เกาะไม้ท่อนเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจากบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่มาเที่ยวภูเก็ตแต่ในปัจจุบันที่ธุรกิจทัวร์ทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทยเต็มไปด้วยการแข่งขันสูง ทางเกาะไม้ท่อนมุ่งมั่นที่จะปรับตัวเพื่อโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ซึ่งรวมไปถึงการยกระดับpositioning ของแบรนด์ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามเราตระหนักดีว่าปัจจัยหนึ่งที่ขัดขวางการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งให้กับเกาะไม้ท่อนก็คือการขาดเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจน

ค้นพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่

การสำรวจเกาะของเราได้เผยให้เห็นถึงคุณค่าอันโดดเด่นของเกาะไม้ท่อนแนวปะการังน้ำตื้นที่อุดมสมบูรณ์ ไร้ตำหนิและเติบโตตลอดเวลาซึ่งไม่สามารถพบได้ที่อื่นในภูเก็ตปัจจุบันดังนั้นเราจึงตั้งใจที่จะเน้นย้ำลักษณะเด่นนี้ให้เป็นคุณค่าหลักของแบรนด์สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดมากขึ้นในอัตลักษณ์ใหม่ควบคู่ไปกับภาพลักษณ์ดั้งเดิมในฐานะเกาะส่วนตัว

อัตลักษณ์ใหม่ของเกาะไม้ท่อนออกแบบโดยแสดงให้เห็นถึง “ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ” ของเกาะโลโก้ใหม่ถูกพัฒนาจากของเดิมให้ให้เรียบง่ายและกระชับมากขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาสัญลักษณ์ปลาโลมาอันเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของเกาะเพื่อให้ยังคงเชื่อมโยงกับโลโกเดิมสีของแบรนด์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้ำทะเลและปะการัง ไฮไลท์อยู่ที่ลวดลายกราฟิคที่บอกเล่าถึงสัตว์และพืชพันธุ์ที่พบบนเกาะผสมผสานเข้ากับศิลปะผ้าท้องถิ่น เกิดเป็นลวดลายกราฟฟิคที่สะท้อนเอกลักษณ์ของเกาะไม้ท่อนและมากไปกว่านั้นลวดลายกราฟฟิคนี้ยังเป็นการเชื้อเชิญให้เกิดการสนธนาระหว่างแขกกับพนักงานให้มีเรื่องที่จะบอกเล่าและสำรวจค้นหาในระหว่างที่อยู่บนเกาะ

เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ปัจจุบันนี้เกาะไม้ท่อนได้เริ่มดำเนินการในกระบวนการปรับปรุงแบรนด์ด้วยการนำเอกลักษณ์องค์กรใหม่มาใช้ในแคมเปญโฆษณาออนไลน์และทำสื่อสิ่งพิมพ์ควบคู่ไปกับการปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น “นักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นให้ความสนใจกับอัตลักษณ์ใหม่พวกเขาเห็นว่าเราแตกต่างไปจากเกาะอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของเกาะไม้ท่อนกล่าวอย่างไรก็ตามซิมพลิซิสยังคงเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแบรนด์อย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างใกล้ชิด และเมื่อการเปลี่ยนแปลงครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่เราได้ออกแบบไว้เราเชื่อว่าอัตลักษณ์ของเกาะไม้ท่อนจะเป็นที่ประจักษ์กับนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและจะขยายขอบเขตโอกาสในการทำกำไรให้กว้างขึ้น

Sketch | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket | Corporate Identity Design
Graphic Elements | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket | Corporate Identity Design
Yacht | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in  | Corporate Identity Design
Stationary | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket | Corporate Identity Design
Stationary | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket | Corporate Identity Design
Stationary | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket | Corporate Identity Design
Gift | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket | Corporate Identity Design
"Simplisis, business and consumer thinking as starting point. Impressive creative works with strong rational support. The only difficulty is to choose since all works are very good! Happy to work with Khun Au and the team."

Khun Nitinai Katchapanan
Marketing Director

Billboard | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Van | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Speed boat | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
scarf | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
scarf | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Swimsuit | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Social Media | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Guideline | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Brochure | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Behind the scene | Maiton | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Brand Strategy
Customer Experience
Brand Identity
Brand Applications

Related projects

Blue Tree
สร้างนิยามบลูทรี
Boat Lagoon Resort
Maritime