EN

นำเสนอความเป็นท้องถิ่นบ้านเกิด

“อิสระนิยม”บริษัทออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายในของคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดชุมชนยั่งยืนจากการสานต่อบริษัทจากคุณพ่อผู้เป็นภูมิสถาปนิกผู้เป็นที่รักและรู้จักของคนในจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของผู้มีความหลงใหลในเรื่อง “สัจจะวัสดุ”  มีความตั้งใจที่จะทำให้งานออกแบบเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพท้องถิ่นบ้านเกิดของตนผ่านการนำวัสดุท้องถิ่นมาใช้อย่างประยุกต์สร้างสรรค์ เกิดเป็นงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์และสร้างคุณค่าไปพร้อมกัน

บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์ที่เราพบเห็นส่วนใหญ่มักแสดงอัตลักษณ์ในแนวทางที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ทำ อย่างเช่น โลโก้ที่เป็นลายเส้น drawing หรือฟอร์มของอาคารสถาปัตยกรรมโลโก้ที่เป็นเส้นสายของคอนทัวร์ภูมิสถาปัตย์หรือใช้ฟ้อนต์ตัวอักษรที่เป็นชื่อแบรนด์ แต่สำหรับอัตลักษณ์ของอิสระนิยมเราวางแนวทางการออกแบบที่ต่างออกไปเราต้องการผสมผสานระหว่างความเป็นตัวตนของเจ้าของและการทำภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่งเข้าด้วยกัน โดยมีเรื่องราวของท้องถิ่นบ้านเกิดที่มีคุณค่าและความหมายอยู่เบื้องหลัง

ผสมผสานระหว่างแรงบันดาลใจและรสนิยม

งานออกแบบอัตลักษณ์ลักษณ์ของอิสระนิยมผสมผสานไปด้วยแนวคิดแรงบันดาลใจ และรสนิยมของเจ้าของรวมเข้าด้วยกัน ตราสัญลักษณ์ออกแบบให้เป็นตัวอักษรภาษาไทยเกิดจากการหลอมรวมผสมผสานของตัวอักษร “อ” “ส” “ร” ซึ่งเป็นตัวแทนของชื่อ “อิสระนิยม” สีประจำองค์กรเกิดจากสีเขียว ที่เป็นตัวแทนของภูมิทัศน์สวนอันร่มรื่น กับ สีน้ำตาลของดินเผาด่านเกวียนซึ่งเป็นตัวแทนของท้องถิ่นบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา องค์ประกอบของแบรนด์สื่ออารมณ์ความรู้สึกของความเป็นสัจจะวัสดุ ด้วยการวางองค์ประกอบแบบเน้นพื้นที่ว่างและการใช้วัสดุที่โชว์พื้นผิวโดยภาพรวมอัตลักษณ์แบรนด์ให้ความรู้สึกถึงบริษัทออกแบบของคนไทยที่ผสมผสานความเป็นท้องถิ่นบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาเข้าด้วยกันดูสมัยใหม่ มีความเป็นมืออาชีพ และน่าเชื่อถือ

จุดเริ่มต้น โอกาส และการพัฒนา

อัตลักษณ์ของอิสระนิยมช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทให้สูงขึ้นในแง่ของความเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถือและทำให้ลูกค้าที่มองหาบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์เห็นภาพและเข้าใจถึงตัวตนของอิสระนิยมมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์ของบริษัทที่ซิมพลิซิสออกแบบช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงบริษัทอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มโอกาส เสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

เราหวังว่าแนวคิดของการออกแบบอัตลักษณ์ของอิสระนิยมจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมดีไซน์เนอร์และลูกค้าของอิสระนิยมให้คิดอย่างสร้างสรรค์ และอยากที่จะนำคุณค่าของแบรนด์ของตนพัฒนาออกมาให้เห็นผ่านทางงานออกแบบอย่างแปลกใหม่น่าสนใจทำให้พวกเขาอยากแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นบ้านเกิดของตนอย่างประยุกต์สร้างสรรค์เพื่อเกิดอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าต่อจิตใจต่อเจ้าของแบรนด์และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของตน

Read the story

นำเสนอความเป็นท้องถิ่นบ้านเกิด

“อิสระนิยม”บริษัทออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายในของคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดชุมชนยั่งยืนจากการสานต่อบริษัทจากคุณพ่อผู้เป็นภูมิสถาปนิกผู้เป็นที่รักและรู้จักของคนในจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของผู้มีความหลงใหลในเรื่อง “สัจจะวัสดุ”  มีความตั้งใจที่จะทำให้งานออกแบบเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพท้องถิ่นบ้านเกิดของตนผ่านการนำวัสดุท้องถิ่นมาใช้อย่างประยุกต์สร้างสรรค์ เกิดเป็นงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์และสร้างคุณค่าไปพร้อมกัน

บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์ที่เราพบเห็นส่วนใหญ่มักแสดงอัตลักษณ์ในแนวทางที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ทำ อย่างเช่น โลโก้ที่เป็นลายเส้น drawing หรือฟอร์มของอาคารสถาปัตยกรรมโลโก้ที่เป็นเส้นสายของคอนทัวร์ภูมิสถาปัตย์หรือใช้ฟ้อนต์ตัวอักษรที่เป็นชื่อแบรนด์ แต่สำหรับอัตลักษณ์ของอิสระนิยมเราวางแนวทางการออกแบบที่ต่างออกไปเราต้องการผสมผสานระหว่างความเป็นตัวตนของเจ้าของและการทำภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่งเข้าด้วยกัน โดยมีเรื่องราวของท้องถิ่นบ้านเกิดที่มีคุณค่าและความหมายอยู่เบื้องหลัง

ผสมผสานระหว่างแรงบันดาลใจและรสนิยม

งานออกแบบอัตลักษณ์ลักษณ์ของอิสระนิยมผสมผสานไปด้วยแนวคิดแรงบันดาลใจ และรสนิยมของเจ้าของรวมเข้าด้วยกัน ตราสัญลักษณ์ออกแบบให้เป็นตัวอักษรภาษาไทยเกิดจากการหลอมรวมผสมผสานของตัวอักษร “อ” “ส” “ร” ซึ่งเป็นตัวแทนของชื่อ “อิสระนิยม” สีประจำองค์กรเกิดจากสีเขียว ที่เป็นตัวแทนของภูมิทัศน์สวนอันร่มรื่น กับ สีน้ำตาลของดินเผาด่านเกวียนซึ่งเป็นตัวแทนของท้องถิ่นบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา องค์ประกอบของแบรนด์สื่ออารมณ์ความรู้สึกของความเป็นสัจจะวัสดุ ด้วยการวางองค์ประกอบแบบเน้นพื้นที่ว่างและการใช้วัสดุที่โชว์พื้นผิวโดยภาพรวมอัตลักษณ์แบรนด์ให้ความรู้สึกถึงบริษัทออกแบบของคนไทยที่ผสมผสานความเป็นท้องถิ่นบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาเข้าด้วยกันดูสมัยใหม่ มีความเป็นมืออาชีพ และน่าเชื่อถือ

จุดเริ่มต้น โอกาส และการพัฒนา

อัตลักษณ์ของอิสระนิยมช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทให้สูงขึ้นในแง่ของความเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถือและทำให้ลูกค้าที่มองหาบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์เห็นภาพและเข้าใจถึงตัวตนของอิสระนิยมมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์ของบริษัทที่ซิมพลิซิสออกแบบช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงบริษัทอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มโอกาส เสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

เราหวังว่าแนวคิดของการออกแบบอัตลักษณ์ของอิสระนิยมจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมดีไซน์เนอร์และลูกค้าของอิสระนิยมให้คิดอย่างสร้างสรรค์ และอยากที่จะนำคุณค่าของแบรนด์ของตนพัฒนาออกมาให้เห็นผ่านทางงานออกแบบอย่างแปลกใหม่น่าสนใจทำให้พวกเขาอยากแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นบ้านเกิดของตนอย่างประยุกต์สร้างสรรค์เพื่อเกิดอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าต่อจิตใจต่อเจ้าของแบรนด์และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของตน

เว็บไซต์ที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้างานออกแบบโดยเฉพาะ

เราวิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจและวางโครงสร้างของเนื้อหาในเว็บไซต์อย่างเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มลูกค้าสร้างความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา วางแนวทางการออกแบบที่ช่วยให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อทำให้เว็บไซต์มีศักยภาพในการโน้มน้าวใจของลูกค้าให้ตัดสินมาใช้บริการออกแบบในที่สุด

Corporate Identity Design
User Experience
User Interface

Related projects

The Village Coconut Island
ออกแบบอัตลักษณ์จากเรื่องเล่าขาน
CHANN Wellness Spa