EN

ระบบนิเวศน์แห่งไลฟ์สไลต์

บลูทรีเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัวแห่งใหม่ในจังภูเก็ตที่นำเสนอรูปแบบของไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายรวมไปถึงกิจกรรมบันเทิงต่างๆ อย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ไม่ได้โฟกัสตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเหมือนธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในภูเก็ตแต่หากมีวิสัยทัศน์ที่อยากให้คนพื้นที่สามารถเข้ามาใช้บริการพื้นที่อย่างสร้างสรรค์และดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดความยั่งยืน

เนื่องจากบลูทรีประกอบไปด้วย facility ที่หลากหลายรวมอยู่ในที่สถานที่เดียวกัน ซึ่งในแต่ละ facility ต่างก็มีลักษณะการให้บริการคนละประเภทกัน และมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปสิ่งสำคัญของการออกแบบพัฒนาแบรนด์ในครั้งนี้คือ การจัดโครงสร้างแบรนด์ให้มีความชัดเจน และสร้างอัตลักษณ์ ให้แต่ละ facility มีจุดขายเป็นของตัวเองในขณะเดียวกันสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่สะท้อนให้คนรับรู้ถึง core value ของแบรนด์

สร้างนิยามบลูทรี

จากบริบทของพื้นที่ที่แบ่งออกได้เป็น3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่เป็นโซนร้านค้าและร้านอาหาร โซนสวนน้ำ และโซนสวนสาธารณะ เราได้สร้างคอนเซ็ปต์ในแต่ละพื้นที่ขึ้นเพื่อให้ในแต่ละพื้นที่มีเรื่องราวที่เชื่อมโยงถึงกัน โดยเราเปรียบว่าบรูทรีเป็นดินแดนๆหนึ่งที่ประกอบไปด้วยส่วน“Village” ที่ที่ผู้คนมากิน ดื่ม จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน ส่วน “Wonder Lagoon” หนองน้ำที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนาน ชวนให้ตื่นเต้นผจญภัยและ “Forest” พื้นที่ธรรมชาติอันเงียบสงบสำหรับสุขภาพและการพักผ่อนหย่อนใจจากคอนเซ็ปต์นี้เองเราได้นำมาต่อยอดในงานออกแบบอัตลักษณ์  รวมถึงไอเดียของประสบการณ์ต่างๆที่เราจะเสริฟต์ให้กับลูกค้าของแต่ละfacility

งานออกแบบอัตลักษณ์ถูกออกแบบตามโครงสร้างของแบรนด์โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้แบรนด์บรูทรีเป็นที่จดจำ จะเห็นได้จาก การ repeat ใช้โลโกแบบเดียวกันในfacility หลัก แต่ยังสามารถรับรู้ได้ถึงความแตกต่างกันด้วยสี และองค์ประกอบกราฟฟิคที่ทำให้เกิดอัตลักษณ์เป็นของตัวเองในขณะเดียวกันบอกเล่าถึงคอนเซปต์ของแต่ละ facility นั้นๆ

ชุมชนและความยั่งยืน

จากการที่บรูทรีมีกลยุทธิ์แบรนด์ที่ชัดเจนทำให้การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ช่วยส่งเสริมกันในการสะท้อนถึง core value ของแบรนด์ ทั้งในส่วนงานออกแบบอัตลักษณ์ และส่วนงานออกแบบประสบการณ์ซึ่งได้ถูกดำเนินการออกไปแล้วบางส่วนอย่างเช่น Green Market, Health Community, Lagoon MovieNight, Sustainability Workshop ซึ่งได้รับการตอบรับจากคนพื้นที่ทั้งคนภูเก็ตและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในภูเก็ตเป็นอย่างดี พวกเขาเข้ามาใช้บริการและติดตามข่าวสารของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพิสูจน์ความสำเร็จในการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์บรูทรีให้เป็นสวรรค์ที่ยั่งยืนของศูนย์รวมกิจกรรมและสังคมสำหรับคนพื้นที่ตามภาพแรกที่ได้ตั้งไว้

Read the story

ระบบนิเวศน์แห่งไลฟ์สไลต์

บลูทรีเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัวแห่งใหม่ในจังภูเก็ตที่นำเสนอรูปแบบของไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายรวมไปถึงกิจกรรมบันเทิงต่างๆ อย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ไม่ได้โฟกัสตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเหมือนธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในภูเก็ตแต่หากมีวิสัยทัศน์ที่อยากให้คนพื้นที่สามารถเข้ามาใช้บริการพื้นที่อย่างสร้างสรรค์และดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดความยั่งยืน

เนื่องจากบลูทรีประกอบไปด้วย facility ที่หลากหลายรวมอยู่ในที่สถานที่เดียวกัน ซึ่งในแต่ละ facility ต่างก็มีลักษณะการให้บริการคนละประเภทกัน และมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปสิ่งสำคัญของการออกแบบพัฒนาแบรนด์ในครั้งนี้คือ การจัดโครงสร้างแบรนด์ให้มีความชัดเจน และสร้างอัตลักษณ์ ให้แต่ละ facility มีจุดขายเป็นของตัวเองในขณะเดียวกันสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่สะท้อนให้คนรับรู้ถึง core value ของแบรนด์

สร้างนิยามบลูทรี

จากบริบทของพื้นที่ที่แบ่งออกได้เป็น3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่เป็นโซนร้านค้าและร้านอาหาร โซนสวนน้ำ และโซนสวนสาธารณะ เราได้สร้างคอนเซ็ปต์ในแต่ละพื้นที่ขึ้นเพื่อให้ในแต่ละพื้นที่มีเรื่องราวที่เชื่อมโยงถึงกัน โดยเราเปรียบว่าบรูทรีเป็นดินแดนๆหนึ่งที่ประกอบไปด้วยส่วน“Village” ที่ที่ผู้คนมากิน ดื่ม จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน ส่วน “Wonder Lagoon” หนองน้ำที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนาน ชวนให้ตื่นเต้นผจญภัยและ “Forest” พื้นที่ธรรมชาติอันเงียบสงบสำหรับสุขภาพและการพักผ่อนหย่อนใจจากคอนเซ็ปต์นี้เองเราได้นำมาต่อยอดในงานออกแบบอัตลักษณ์  รวมถึงไอเดียของประสบการณ์ต่างๆที่เราจะเสริฟต์ให้กับลูกค้าของแต่ละfacility

งานออกแบบอัตลักษณ์ถูกออกแบบตามโครงสร้างของแบรนด์โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้แบรนด์บรูทรีเป็นที่จดจำ จะเห็นได้จาก การ repeat ใช้โลโกแบบเดียวกันในfacility หลัก แต่ยังสามารถรับรู้ได้ถึงความแตกต่างกันด้วยสี และองค์ประกอบกราฟฟิคที่ทำให้เกิดอัตลักษณ์เป็นของตัวเองในขณะเดียวกันบอกเล่าถึงคอนเซปต์ของแต่ละ facility นั้นๆ

ชุมชนและความยั่งยืน

จากการที่บรูทรีมีกลยุทธิ์แบรนด์ที่ชัดเจนทำให้การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ช่วยส่งเสริมกันในการสะท้อนถึง core value ของแบรนด์ ทั้งในส่วนงานออกแบบอัตลักษณ์ และส่วนงานออกแบบประสบการณ์ซึ่งได้ถูกดำเนินการออกไปแล้วบางส่วนอย่างเช่น Green Market, Health Community, Lagoon MovieNight, Sustainability Workshop ซึ่งได้รับการตอบรับจากคนพื้นที่ทั้งคนภูเก็ตและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในภูเก็ตเป็นอย่างดี พวกเขาเข้ามาใช้บริการและติดตามข่าวสารของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพิสูจน์ความสำเร็จในการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์บรูทรีให้เป็นสวรรค์ที่ยั่งยืนของศูนย์รวมกิจกรรมและสังคมสำหรับคนพื้นที่ตามภาพแรกที่ได้ตั้งไว้

Bluetree Graphics Element | Simplisis Design
Brand Strategy
Customer Experience
Brand Identity
Brand Applications

Related projects

Future Bright
การหลอมรวมอย่างมีพลัง
Boat Lagoon Resort
Maritime