EN

Boat Lagoon Resort

เตรียมพร้อมเพื่อการกลับมาอย่างน่าสนใจ

โบ๊ทลากูนรีสอร์ท รีสอร์ทระดับ 4 ดาวที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 25 ปี  รีสอร์ทตั้งอยู่ในพื้นที่โบ๊ทลากูนซึ่งเป็นท่าจอดเรือยอร์ชที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตจึงทำให้รีสอร์ทแห่งนี้ได้รับความนิยมจากบรรดาเหล่านักเดินเรือที่มาแวะพักเมื่อเทียบจอดเรือของตนต่อมารีสอร์ทได้มีการปรับกลุ่มลูกค้าตามกระแสการท่องเที่ยวภูเก็ตในช่วงก่อนโควิดโดยเน้นไปที่กลุ่มลูกค้ากรุ๊ปทัวร์จีน รวมไปถึงกลุ่มสัมมนาต่างๆ 

ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ประเทศไทยมีการล็อคดาวน์ทางผู้บริหารต้องการที่จะปรับปรุงพัฒนารีสอร์ท เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาของการท่องเที่ยวภูเก็ตอีกครั้งโดยเป้าหมายของการรีแบรนด์คือ ยกระดับภาพลักษณ์ของรีสอร์ทมุ่งเน้นการทำตลาดเชิงคุณภาพ มากกว่าการทำตลาดเชิงปริมาณเหมือนเมื่อก่อนและเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายมาโฟกัสที่กลุ่มครอบครัว

อัตลักษณ์จากงานกราฟฟิคที่ซ่อนเร้นไปด้วยเรื่องราว

ซิมพลิซิสได้ออกแบบปรับโฉมอัตลักษณ์ของแบรนด์โดยนำเสนอช่วงเวลาของการพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและชีวิตชีวาในระหว่างที่ล่องเรืออยู่ในท้องทะลจนมาถึงที่มารีน่าแห่งนี้ผ่านทางคอนเซ็ปต์ “มารีไทม์” (Maritime) เราได้สร้างอัตลักษณ์เชิงภาพ (Visual Identity) ผ่านทางกราฟฟิคภาพประกอบที่ออกแบบประยุกต์มาจากธงที่ใช้เป็นสัญญาณสื่อสารสากลในการเดินเรือ(Maritime Flag) นำมาจัดองค์ประกอบให้เกิดเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าถึงสิ่งที่พบเห็นในระหว่างที่ล่องเรือมายังมารีน่าในขณะเดียวกันกราฟฟิคนี้สามารถใช้ในลักษณะสัญลักษณ์แทนความหมายของตัวอักษร เพื่อสร้างลูกเล่นในการสื่อสารให้แขกที่มาพักได้ลองถอดรหัสถึงความหมายของข้อความที่แอบซ่อนไว้ภายในซึ่งช่วยสร้างกิจกรรมและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าอีกด้วย

เราได้ปรับโลโกใหม่ให้เชื่อมโยงกับลักษณะของงานกราฟฟิกดังกล่าวและยังคงแนวทางของฟอร์มรูปเรือของโลโกเดิมไว้ โดยฟอร์มเรือของโลโกใหม่เป็นการผสมผสานตัวอักษรB และ L ซึ่งเป็นตัวอักษรย่อของชื่อรีสอร์ท “Boat Lagoon” เข้าด้วยกันกับสัญลักษณ์ของสถานที่ได้แก่ ประภาคาร ซึ่งเป็น landmark ของมารีน่าแห่งนี้

สีของแบรนด์ออกแบบจากแนวคิดท้องทะเลในวันที่อากาศแจ่มใส โดย สีน้ำเงิน ฟ้า เหลือง และส้ม สื่อสารถึงท้องทะเลท้องฟ้า และพระอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลา

นำไปสู่การต่อยอดความคิด

การปรับโฉมอัตลักษณ์แบรนด์ในครั้งนี้ ไม่เพียงทำให้โบ๊ทลากูนรีสอร์ทมีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นแต่แนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังของอัตลักษณ์นี้ยังส่งเสริมให้เกิดไอเดียต่อยอดถึงการให้บริการแขกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมถึงช่วยกำหนดแนวคิดทางการตลาดต่างๆ ที่สำคัญคือยกระดับภาพลักษณ์ของสอร์ทและทำให้รีสอร์ทมีภาพการรับรู้ที่ชัดเจน ในฐานะรีสอร์ทสำหรับกลุ่มครอบครัวที่ให้ความรู้สึกถึงมารีน่าในแบบที่สนุกสนาน สดใส อย่างมีชีวิตชีวา

Read the story

เตรียมพร้อมเพื่อการกลับมาอย่างน่าสนใจ

โบ๊ทลากูนรีสอร์ท รีสอร์ทระดับ 4 ดาวที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 25 ปี  รีสอร์ทตั้งอยู่ในพื้นที่โบ๊ทลากูนซึ่งเป็นท่าจอดเรือยอร์ชที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตจึงทำให้รีสอร์ทแห่งนี้ได้รับความนิยมจากบรรดาเหล่านักเดินเรือที่มาแวะพักเมื่อเทียบจอดเรือของตนต่อมารีสอร์ทได้มีการปรับกลุ่มลูกค้าตามกระแสการท่องเที่ยวภูเก็ตในช่วงก่อนโควิดโดยเน้นไปที่กลุ่มลูกค้ากรุ๊ปทัวร์จีน รวมไปถึงกลุ่มสัมมนาต่างๆ 

ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ประเทศไทยมีการล็อคดาวน์ทางผู้บริหารต้องการที่จะปรับปรุงพัฒนารีสอร์ท เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาของการท่องเที่ยวภูเก็ตอีกครั้งโดยเป้าหมายของการรีแบรนด์คือ ยกระดับภาพลักษณ์ของรีสอร์ทมุ่งเน้นการทำตลาดเชิงคุณภาพ มากกว่าการทำตลาดเชิงปริมาณเหมือนเมื่อก่อนและเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายมาโฟกัสที่กลุ่มครอบครัว

อัตลักษณ์จากงานกราฟฟิคที่ซ่อนเร้นไปด้วยเรื่องราว

ซิมพลิซิสได้ออกแบบปรับโฉมอัตลักษณ์ของแบรนด์โดยนำเสนอช่วงเวลาของการพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและชีวิตชีวาในระหว่างที่ล่องเรืออยู่ในท้องทะลจนมาถึงที่มารีน่าแห่งนี้ผ่านทางคอนเซ็ปต์ “มารีไทม์” (Maritime) เราได้สร้างอัตลักษณ์เชิงภาพ (Visual Identity) ผ่านทางกราฟฟิคภาพประกอบที่ออกแบบประยุกต์มาจากธงที่ใช้เป็นสัญญาณสื่อสารสากลในการเดินเรือ(Maritime Flag) นำมาจัดองค์ประกอบให้เกิดเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าถึงสิ่งที่พบเห็นในระหว่างที่ล่องเรือมายังมารีน่าในขณะเดียวกันกราฟฟิคนี้สามารถใช้ในลักษณะสัญลักษณ์แทนความหมายของตัวอักษร เพื่อสร้างลูกเล่นในการสื่อสารให้แขกที่มาพักได้ลองถอดรหัสถึงความหมายของข้อความที่แอบซ่อนไว้ภายในซึ่งช่วยสร้างกิจกรรมและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าอีกด้วย

เราได้ปรับโลโกใหม่ให้เชื่อมโยงกับลักษณะของงานกราฟฟิกดังกล่าวและยังคงแนวทางของฟอร์มรูปเรือของโลโกเดิมไว้ โดยฟอร์มเรือของโลโกใหม่เป็นการผสมผสานตัวอักษรB และ L ซึ่งเป็นตัวอักษรย่อของชื่อรีสอร์ท “Boat Lagoon” เข้าด้วยกันกับสัญลักษณ์ของสถานที่ได้แก่ ประภาคาร ซึ่งเป็น landmark ของมารีน่าแห่งนี้

สีของแบรนด์ออกแบบจากแนวคิดท้องทะเลในวันที่อากาศแจ่มใส โดย สีน้ำเงิน ฟ้า เหลือง และส้ม สื่อสารถึงท้องทะเลท้องฟ้า และพระอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลา

นำไปสู่การต่อยอดความคิด

การปรับโฉมอัตลักษณ์แบรนด์ในครั้งนี้ ไม่เพียงทำให้โบ๊ทลากูนรีสอร์ทมีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นแต่แนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังของอัตลักษณ์นี้ยังส่งเสริมให้เกิดไอเดียต่อยอดถึงการให้บริการแขกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมถึงช่วยกำหนดแนวคิดทางการตลาดต่างๆ ที่สำคัญคือยกระดับภาพลักษณ์ของสอร์ทและทำให้รีสอร์ทมีภาพการรับรู้ที่ชัดเจน ในฐานะรีสอร์ทสำหรับกลุ่มครอบครัวที่ให้ความรู้สึกถึงมารีน่าในแบบที่สนุกสนาน สดใส อย่างมีชีวิตชีวา

Brand Identity
Communications
Brand Applications
Brand Development

Related projects

Summer
เอกลักษณ์ในแบบฉบับซัมเมอร์
The Village Coconut Island
ออกแบบอัตลักษณ์จากเรื่องเล่าขาน