EN

Hotel Midtown Ratsada

การเปลี่ยนผ่านที่เต็มไปด้วยความหมาย

เมืองเก่าภูเก็ตเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเที่ยวชมเมื่อเดินทางมาถึงที่ภูเก็ตสถาปัตยกรรมตึกเก่าสไตล์ชิโน-โปรตุกิสอันเป็นอัตลักษณ์ที่เรียงรายอยู่ข้างถนนเล็กๆบูติคค่าเฟต์ ถนนคนเดิน ศาลเจ้า พิพิธภัณฑ์ และร้านขายของเล็กๆที่ทำกิจการจากรุ่นสู่รุ่นอัตลักษณ์ที่สร้างภาพการรับรู้ชวนมีเสน่ห์เหล่านี้ สร้างแรงบันดาลใจให้เราในการรื้อฟื้นสถานที่อันเป็นความทรงจำที่มีความหมายของคนภูเก็ตในฐานะ“ห้างสรรพสินค้าที่มีบันไดเลื่อนเป็นแห่งแรกของภูเก็ต”สู่การเป็น “โรงแรมมิดทาวน์รัษฎา”

ถ่ายทอดความทรงจำให้คงอยู่

ซิมพลิซิสเปลี่ยนโฉมโรงแรมจากเดิมที่เป็น Phuket Center Hotel โรงแรมลักษณะ city hotel กึ่ง serviceapartment hotel มาเป็นโรงแรมบูติค ที่นำเสนอถึงเรื่องราวและความทรงจำของชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตวิถีชีวิตประจำวัน การทำมาค้าขาย และการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยของเมื่อ 30 ปีก่อน ห้องพักแต่ละห้อง บอกเล่าถึงเรื่องการทำมาค้าขายตั้งแต่ละยุคสมัย ส่วนต้อนรับสอดแทรกประวัติของพื้นที่ และมีกิจกรรมหมุนเวียนที่เปิดโอกาสให้คนสามารถถ่ายทอดแสดงทักษะและภูมิปัญญาได้

งานออกแบบอัตลักษณ์ต้องการเน้นย้ำถึงคุณค่าของตัวอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกิสแบบผสมผสานซึ่งได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นในปี พ.ศ. 2525 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเราออกแบบให้ฟอร์มของโลโกใหม่ถอดเส้นสายมาจากซุ้มโค้งหน้าต่างที่มีความน่ารักเรียงรายทอดยาวเป็นจังหวะอย่างลงตัวตัวอักษรคำว่า “Midtown” ที่แอบซ่อนรายละเอียดตรงส่วนปลายให้ความรู้สึกถึงงานกราฟฟิคในยุค 1980  สีของแบรนด์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภูมิหลังของวัฒนธรรมท้องที่และกราฟฟิคอัตลักษณ์ที่เป็นลายเส้นของตัวอาคารสถาปัตยกรรมตอกย้ำถึงอัตลักษณ์ของสถานที่ และให้ความรู้สึกถึงความร่วมสมัยของกาลเวลา

กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

การรีแบรนด์ของโรงแรมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนโฉมแบรนด์และออกแบบปรับปรุงสถานที่ให้น่าดึงดูดขึ้นเท่านั้นแต่พื้นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำแห่งนี้ยังรอคอยที่จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาอีกครั้งเหมือนเมื่อ30 ปีก่อน ที่ที่แห่งนี้เป็นย่านที่พบปะสังสรรค์ของผู้คนและเปรียบได้กับ Center Point ของคนภูเก็ตเรายังรอคอยการพัฒนาพื้นที่ส่วนอื่นๆที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่ “มิดทาวน์รัษฎา”จะเป็นอีกหนึ่ง Landmark ของย่าน“ถนนรัษฎา ถนนเส้นสำคัญใจกลางเมืองเก่าภูเก็ตเป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์สำหรับคนพื้นที่และนักท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์ของเจ้าของที่ตั้งใจไว้

Read the story

การเปลี่ยนผ่านที่เต็มไปด้วยความหมาย

เมืองเก่าภูเก็ตเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเที่ยวชมเมื่อเดินทางมาถึงที่ภูเก็ตสถาปัตยกรรมตึกเก่าสไตล์ชิโน-โปรตุกิสอันเป็นอัตลักษณ์ที่เรียงรายอยู่ข้างถนนเล็กๆบูติคค่าเฟต์ ถนนคนเดิน ศาลเจ้า พิพิธภัณฑ์ และร้านขายของเล็กๆที่ทำกิจการจากรุ่นสู่รุ่นอัตลักษณ์ที่สร้างภาพการรับรู้ชวนมีเสน่ห์เหล่านี้ สร้างแรงบันดาลใจให้เราในการรื้อฟื้นสถานที่อันเป็นความทรงจำที่มีความหมายของคนภูเก็ตในฐานะ“ห้างสรรพสินค้าที่มีบันไดเลื่อนเป็นแห่งแรกของภูเก็ต”สู่การเป็น “โรงแรมมิดทาวน์รัษฎา”

ถ่ายทอดความทรงจำให้คงอยู่

ซิมพลิซิสเปลี่ยนโฉมโรงแรมจากเดิมที่เป็น Phuket Center Hotel โรงแรมลักษณะ city hotel กึ่ง serviceapartment hotel มาเป็นโรงแรมบูติค ที่นำเสนอถึงเรื่องราวและความทรงจำของชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตวิถีชีวิตประจำวัน การทำมาค้าขาย และการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยของเมื่อ 30 ปีก่อน ห้องพักแต่ละห้อง บอกเล่าถึงเรื่องการทำมาค้าขายตั้งแต่ละยุคสมัย ส่วนต้อนรับสอดแทรกประวัติของพื้นที่ และมีกิจกรรมหมุนเวียนที่เปิดโอกาสให้คนสามารถถ่ายทอดแสดงทักษะและภูมิปัญญาได้

งานออกแบบอัตลักษณ์ต้องการเน้นย้ำถึงคุณค่าของตัวอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกิสแบบผสมผสานซึ่งได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นในปี พ.ศ. 2525 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเราออกแบบให้ฟอร์มของโลโกใหม่ถอดเส้นสายมาจากซุ้มโค้งหน้าต่างที่มีความน่ารักเรียงรายทอดยาวเป็นจังหวะอย่างลงตัวตัวอักษรคำว่า “Midtown” ที่แอบซ่อนรายละเอียดตรงส่วนปลายให้ความรู้สึกถึงงานกราฟฟิคในยุค 1980  สีของแบรนด์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภูมิหลังของวัฒนธรรมท้องที่และกราฟฟิคอัตลักษณ์ที่เป็นลายเส้นของตัวอาคารสถาปัตยกรรมตอกย้ำถึงอัตลักษณ์ของสถานที่ และให้ความรู้สึกถึงความร่วมสมัยของกาลเวลา

กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

การรีแบรนด์ของโรงแรมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนโฉมแบรนด์และออกแบบปรับปรุงสถานที่ให้น่าดึงดูดขึ้นเท่านั้นแต่พื้นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำแห่งนี้ยังรอคอยที่จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาอีกครั้งเหมือนเมื่อ30 ปีก่อน ที่ที่แห่งนี้เป็นย่านที่พบปะสังสรรค์ของผู้คนและเปรียบได้กับ Center Point ของคนภูเก็ตเรายังรอคอยการพัฒนาพื้นที่ส่วนอื่นๆที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่ “มิดทาวน์รัษฎา”จะเป็นอีกหนึ่ง Landmark ของย่าน“ถนนรัษฎา ถนนเส้นสำคัญใจกลางเมืองเก่าภูเก็ตเป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์สำหรับคนพื้นที่และนักท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์ของเจ้าของที่ตั้งใจไว้

Concept | Hotel Midtown Ratsada
Logo Development | Hotel Midtown Ratsada
Graphic Elements | Hotel Midtown Ratsada
Stationery | Hotel Midtown Ratsada
Business Card | Hotel Midtown Ratsada
Directory Book | Hotel Midtown Ratsada
Amenity | Hotel Midtown Ratsada
Staff Uniform & Save Our Planet | Hotel Midtown Ratsada
Gallery Wall | Hotel Midtown Ratsada
Architect & Interior Implemented | Hotel Midtown Ratsada
Explore | Hotel Midtown Ratsada
Rebranding
Brand Strategy
Customer Experience
Brand Identity
Brand Applications
Naming

Related projects

ISSARA NIYOM
Fusion of inspiration and taste
Summer
เอกลักษณ์ในแบบฉบับซัมเมอร์