EN

Boat Avenue

ขยายสู่กลุ่มเป้าหมายวัยเยาว์

Boat Avenue สถานที่รวมไลฟ์สไตล์อันหลาย เปิดตัวเมื่อปี 2012 ในคอนเซ็ปต์ร้านค้าสไตล์คอนเทนเนอร์แห่งแรกในประเทศไทย (Thailand’s first container mall) พื้นที่แห่งนี้รวบรวมร้านอาหาร ร้านค้าบูติค ซุปเปอร์มาเก็ตระดับนานาชาติ ศูนย์ดูแลส่วนบุคคล (personal care centers) รวมไปถึงตลาดนัดกลางคืนที่จัดทุกวันศุกร์ จึงทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับครอบครัว ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากบริเวณหาดบางเทา สุรินทร์ หาดลายัน และกมลา รวมถึงคนพื้นที่ด้วยเช่นกัน

ด้วยวิสัยทัศน์ของเจ้าของที่ต้องการพัฒนาให้ Boat Avenue เป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มวัยเยาว์ (Younger)มากขึ้น ประกอบกับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นที่มุ่งเน้นตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ซิมพลิซิสได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ปรับโฉมอัตลักษณ์แบรนด์ให้ดูสนุก สร้างสรรค์ สร้างความรู้สึกถึงกลุ่มวัยเยาว์และครอบครัว

สะท้อนถึงบริบทอัตลักษณ์พื้นที่

จากลักษณะของการจัดวางพื้นที่ภายใน Boat Avenue ที่มีการแบ่งโซนของพื้นที่ ได้แก่ โซนร้านค้า โซนร้านอาหาร โซนซุปเปอร์มาเก็ต โซนทะเลสาบที่มีการจัดตลาดนัดกลางคืน โดยพื้นที่แต่ละโซนเชื่อมต่อกันด้วยถนนเส้นเล็กๆ สอดแทรกด้วยต้นไม้ใหญ่และสวนหย่อม เราได้นำลักษณะเด่นนี้มาเป็นแนวความคิดในการปรับโฉมโลโกใหม่ โดยออกแบบคำว่า BOAT เป็นเส้นสายของตัวอักษรที่เชื่อมต่อกัน เปรียบดังเส้นถนนภายในโครงการ จัดองค์ประกอบภายในคำให้ดูเป็นหมือนโซนพื้นที่ และใช้สีสันสีที่สดใสหลากหลาย เพื่อสร้างความรู้สึกถึงความสนุกสาน เข้าถึงง่าย เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของกลุ่มวัยเยาว์และครอบครัว

ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวัง

ปัจจุบัน Boat Avenue ได้เริ่มดำเนินการปรับโฉมอัตลักษณ์แบรนด์ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนมาใช้โลโกใหม่บนป้ายบอกสถานที่และบนสื่อออนไลน์ แน่นอนว่าการทำให้คนรับรู้ถึงอัตลักษณ์ใหม่ต้องอาศัยหลายองค์ประกอบสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การรับรู้ผ่านทางโลโกเท่านั้น  แต่เราเชื่อว่าการปรับโฉมโลโกครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกที่มีความหมายของ Boat Avenue ในการนำเสนอภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ที่สนุกสนาน สร้างสรรค์ ตอบรับกับกลุ่มเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนสร้างความคาดหวังให้กับบรรดาคนพื้นที่ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ Boat Avenue ในอนาคตอันใกล้นี้

Read the story

ขยายสู่กลุ่มเป้าหมายวัยเยาว์

Boat Avenue สถานที่รวมไลฟ์สไตล์อันหลาย เปิดตัวเมื่อปี 2012 ในคอนเซ็ปต์ร้านค้าสไตล์คอนเทนเนอร์แห่งแรกในประเทศไทย (Thailand’s first container mall) พื้นที่แห่งนี้รวบรวมร้านอาหาร ร้านค้าบูติค ซุปเปอร์มาเก็ตระดับนานาชาติ ศูนย์ดูแลส่วนบุคคล (personal care centers) รวมไปถึงตลาดนัดกลางคืนที่จัดทุกวันศุกร์ จึงทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับครอบครัว ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากบริเวณหาดบางเทา สุรินทร์ หาดลายัน และกมลา รวมถึงคนพื้นที่ด้วยเช่นกัน

ด้วยวิสัยทัศน์ของเจ้าของที่ต้องการพัฒนาให้ Boat Avenue เป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มวัยเยาว์ (Younger)มากขึ้น ประกอบกับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นที่มุ่งเน้นตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ซิมพลิซิสได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ปรับโฉมอัตลักษณ์แบรนด์ให้ดูสนุก สร้างสรรค์ สร้างความรู้สึกถึงกลุ่มวัยเยาว์และครอบครัว

สะท้อนถึงบริบทอัตลักษณ์พื้นที่

จากลักษณะของการจัดวางพื้นที่ภายใน Boat Avenue ที่มีการแบ่งโซนของพื้นที่ ได้แก่ โซนร้านค้า โซนร้านอาหาร โซนซุปเปอร์มาเก็ต โซนทะเลสาบที่มีการจัดตลาดนัดกลางคืน โดยพื้นที่แต่ละโซนเชื่อมต่อกันด้วยถนนเส้นเล็กๆ สอดแทรกด้วยต้นไม้ใหญ่และสวนหย่อม เราได้นำลักษณะเด่นนี้มาเป็นแนวความคิดในการปรับโฉมโลโกใหม่ โดยออกแบบคำว่า BOAT เป็นเส้นสายของตัวอักษรที่เชื่อมต่อกัน เปรียบดังเส้นถนนภายในโครงการ จัดองค์ประกอบภายในคำให้ดูเป็นหมือนโซนพื้นที่ และใช้สีสันสีที่สดใสหลากหลาย เพื่อสร้างความรู้สึกถึงความสนุกสาน เข้าถึงง่าย เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของกลุ่มวัยเยาว์และครอบครัว

ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวัง

ปัจจุบัน Boat Avenue ได้เริ่มดำเนินการปรับโฉมอัตลักษณ์แบรนด์ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนมาใช้โลโกใหม่บนป้ายบอกสถานที่และบนสื่อออนไลน์ แน่นอนว่าการทำให้คนรับรู้ถึงอัตลักษณ์ใหม่ต้องอาศัยหลายองค์ประกอบสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การรับรู้ผ่านทางโลโกเท่านั้น  แต่เราเชื่อว่าการปรับโฉมโลโกครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกที่มีความหมายของ Boat Avenue ในการนำเสนอภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ที่สนุกสนาน สร้างสรรค์ ตอบรับกับกลุ่มเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนสร้างความคาดหวังให้กับบรรดาคนพื้นที่ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ Boat Avenue ในอนาคตอันใกล้นี้

Boat Avenue Logo Before After
Rebranding
Brand Identity

Related projects

Se La Va
“คุณค่าที่มองเห็นด้วยตา” และ “คุณค่าที่มองเห็นด้วยใจ”
Summer
เอกลักษณ์ในแบบฉบับซัมเมอร์