January 12, 2021
COPYWRITING Technique

      “ในยุคที่พลเมืองอินเตอร์เน็ต  (Netizens) มีอิสรภาพทางการสื่อสาร มากที่สุดเท่าที่โลกเคยรับรู้  ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นนักข่าวดีเด่น เป็นนักวิจารณ์ที่น่าไว้วางใจ  หรือเป็นผู้นำทางความเชื่อได้  จากข้อความที่ส่งผลต่อจิตใจผู้รับสาร” ในโลกยุค 4.0 ทักษะการเขียนที่ดี ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสำหรับนักเขียนอาชีพแล้วเท่านั้น แต่เป็นทักษะที่พลเมืองอินเตอร์เน็ตทุกคนควรมี

      เราเลือก Copywriting: Successful Writing for Design, Advertising and Marketing โดย Mark Shaw มานำเสนอในบันทึก In Our Library เพราะถือเป็นเรื่องท้าทายของนักการตลาดในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล ให้สามารถสร้างสรรค์สารที่พลเมืองอินเตอร์เน็ตจะยอมรับฟังได้อย่างสนิทใจ และความสำคัญของงานเขียนที่โดดเด่น จับใจ สร้างกระแส เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยในการทำงานด้านการออกแบบ หนังสือปกแดงแสด สอดแทรกหน้าคั่นสีเหลืองจ้านี้ บรรจุเนื้อหาที่น่าสนใจไม่แพ้สีสัน ในเล่มแบ่งบทเป็นประเภทการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

      ดังนี้ Writing for Brand and Marketing การเขียนเพื่อภาพลักษณ์แบรนด์และการทำการตลาด Writing for Advertising and Direct Marketing การเขียนเพื่อการโฆษณาและการตลาดทางตรง Writing for Retailing and Products การเขียนเพื่อการค้าปลีกและอธิบายสินค้า Writing for Company Magazines, Newsletters and Internal Communications การเขียนเพื่อใช้ในนิตยสารบริษัท จดหมายข่าว และการสื่อสารภายในองค์กร Writing for Catalogues การเขียนเพื่อใช้ในแคตตาล็อก Writing for the Digital Environment การเขียนเพื่อใช้ในสื่อดิจิตอล ในแต่ละบทประกอบด้วยคำอธิบายกระบวนการ โครงสร้าง เทคนิคการเขียน ตัวอย่างงานเขียนจริงที่น่าสนใจ กรณีศึกษา รวมทั้งบทสัมภาษณ์จากนักเขียนในวงการการตลาดจากผลงานที่เคยเผยแพร่จริง ท้ายบทยังแบบฝึกหัดให้เราลองเหลาคมคำเขียน

      จากโจทย์ที่สามารถพบเจอในสถานการณ์การทำงานด้านการตลาดด้วย เราพบกรณีศึกษาหนึ่งในเล่มที่น่าสนใจจากการทำ Branding ให้กับบริษัทกำจัดของเสียชื่อว่า Seriousในประเทศอังกฤษ ความน่าสนใจอยู่ที่การเลือกใช้คำและสัญลักษณ์ **it เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้รับสารให้เข้าใจว่ากำลังหมายถึงคำว่า shit หรือ “อุจจาระ” ในภาษาอังกฤษ ประกอบกับสี และภาพประกอบ สารที่สื่อออกมานั้นจึงชัดเจน จดจำง่าย และตรงกับบริการของธุรกิจ ถ้าได้ลองอ่านแล้ว เราเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ น่าจะเป็นคู่มือนำทางที่ดีให้กับนักเขียนของโลกอินเตอร์เน็ตทุกท่าน ให้สามารถสร้างสารที่ผู้คนจะเปิดใจรับฟังได้

      บันทึก In Our Library เกิดจากจำนวนหนังสือในสตูดิโอที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ จากความขยันในการไปเดินเลือกซื้อของสมาชิกทุกคน หนังสือที่แต่ละคนเลือกซื้อ แม้จะเกี่ยวข้องกับ Branding และงานออกแบบ แต่ก็มักจะพ่วงความชอบ ความสนใจส่วนตัวในช่วงนั้นๆมาด้วย พวกเราเลยเห็นพ้องต้องกันว่า คงจะดี ที่เราจะสามารถบอกเล่าตัวตนของ Simplisis Design Studio ผ่านหนังสือที่เรามี ในบันทึกฉบับนี้

...

Other Posts

Enjoy your stay | Branding for Hospitality
“Branding ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ นอกจากจะช่วยบอกเล่าตัวตน และช่วยให้จดจำได้ง่ายแล้ว ยังมีส่วนในการสร้างประสบการณ์ และความพึงพอใจ...
5 Conceptual Families' Portrait
เมื่อเรื่องในครอบครัวคนอื่น กลายเป็นเรื่องของเรา Simplisis Design Studio ขอใช้โอกาสนี้ สอดจมูกเข้าไปเฟ้นหา 5 ครอบครัวสุดแนว ที่บอกเล่าชีว...
Strong light color! 7 social girls who don't let the world be one color
สี สื่ออารมณ์ และความหมายได้มากมาย และสำหรับพวกเธอแล้ว โลกนี้เต็มไปด้วยอิสระแห่งสีสัน และแฟชั่น mix & macth ไม่ใช่แค่จากเสื้อผ้า แต่รวมถึ...