EN

HOTEL GAHN

ก้าวข้ามความท้าทาย

โรงแรมกาลเป็นโรงแรมประเภทบูติคตั้งอยู่ที่เขาหลักซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและเต็มไปด้วยโรงแรมและรีสอร์ทมากมาย ความท้าทายของงานนี้คือ ด้วยข้อเสียเปรียบทางด้านที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองเขาหลักไม่ติดทะเล และพื้นที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยรอบที่ขายในราคาและบริการใกล้เคียงกัน ในแรกเริ่มนั้นโรงแรมแห่งนี้แทบไม่มีอะไรที่สู้คู่แข่งได้เลย

สร้างจุดแข็งที่ไม่เหมือนใคร

ความตั้งใจของเจ้าของโรงแรมคือต้องการสร้างโรงแรมแห่งนี้ให้เป็นธุรกิจของครอบครัวและเป็นที่พบปะสังสรรค์ของมิตรสหาย เจ้าของผู้เป็นลูกหลานของชาวบะบ๋า ลูกผสมที่เกิดจากพ่อชาวจีนกับแม่คนท้องถิ่นเธอมีความต้องการอย่างเต็มเปี่ยมที่อยากจะถ่ายทอดวัฒนธรรมบ้านเกิดให้กับแขกของโรงแรมผ่านการให้บริการที่อบอุ่นเหมือนครอบครัว

จากเป้าหมายและความตั้งใจของเจ้าของโรงแรมเราวาง positioningให้โรงแรมเป็นลักษณะบูติคที่เน้นการนำเสนอประสบการณ์และดีไซน์ที่มีอัตลักษณ์อัตลักษณ์ของแบรนด์ถูกออกแบบโดยให้คุณค่าสูงสุดในเรื่อง “วัฒนธรรมบาบ๋า”และ “ความผูกพันในครอบครัว” เรานำเรื่องราวประวัติความเป็นมาของครอบครัวตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นแรกคือ “ก๋ง” ผู้แล่นสำเภามาจากแผ่นดินจีนมาตั้งรกรากที่เมืองตะกั่วป่า เรื่องราวชีวิตของก๋งการทํามาหากิน ชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวของชาวบะบ๋า ได้ถูกถ่ายทอดผ่าน"กาลเวลาจากรุ่นสู่รุ่น" ซึ่งเป็นที่มาของชื่อโรงแรมกาล

มูลค่าของคุณค่า

ปัจจุบันนี้โรงแรมกาลถือว่าเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมคู่แข่งบริเวณรอบ โรงแรมกาลมีอัตราการเข้าพักที่สูงกว่าถึงแม้ว่าจะมีราคาห้องพักที่สูงกว่าถึงสองเท่าเหนือสิ่งอื่นใดโรงแรมแห่งนี้ไม่พียงแต่ทำให้แขกมาพักได้รู้จักกับวัฒนธรรมบะบ๋าเท่านั้นแต่หากยังเป็นเหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ไว้ให้คนในท้องถิ่นได้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมบ้านเกิดของตน

Read the story

ก้าวข้ามความท้าทาย

โรงแรมกาลเป็นโรงแรมประเภทบูติคตั้งอยู่ที่เขาหลักซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและเต็มไปด้วยโรงแรมและรีสอร์ทมากมาย ความท้าทายของงานนี้คือ ด้วยข้อเสียเปรียบทางด้านที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองเขาหลักไม่ติดทะเล และพื้นที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยรอบที่ขายในราคาและบริการใกล้เคียงกัน ในแรกเริ่มนั้นโรงแรมแห่งนี้แทบไม่มีอะไรที่สู้คู่แข่งได้เลย

สร้างจุดแข็งที่ไม่เหมือนใคร

ความตั้งใจของเจ้าของโรงแรมคือต้องการสร้างโรงแรมแห่งนี้ให้เป็นธุรกิจของครอบครัวและเป็นที่พบปะสังสรรค์ของมิตรสหาย เจ้าของผู้เป็นลูกหลานของชาวบะบ๋า ลูกผสมที่เกิดจากพ่อชาวจีนกับแม่คนท้องถิ่นเธอมีความต้องการอย่างเต็มเปี่ยมที่อยากจะถ่ายทอดวัฒนธรรมบ้านเกิดให้กับแขกของโรงแรมผ่านการให้บริการที่อบอุ่นเหมือนครอบครัว

จากเป้าหมายและความตั้งใจของเจ้าของโรงแรมเราวาง positioningให้โรงแรมเป็นลักษณะบูติคที่เน้นการนำเสนอประสบการณ์และดีไซน์ที่มีอัตลักษณ์อัตลักษณ์ของแบรนด์ถูกออกแบบโดยให้คุณค่าสูงสุดในเรื่อง “วัฒนธรรมบาบ๋า”และ “ความผูกพันในครอบครัว” เรานำเรื่องราวประวัติความเป็นมาของครอบครัวตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นแรกคือ “ก๋ง” ผู้แล่นสำเภามาจากแผ่นดินจีนมาตั้งรกรากที่เมืองตะกั่วป่า เรื่องราวชีวิตของก๋งการทํามาหากิน ชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวของชาวบะบ๋า ได้ถูกถ่ายทอดผ่าน"กาลเวลาจากรุ่นสู่รุ่น" ซึ่งเป็นที่มาของชื่อโรงแรมกาล

มูลค่าของคุณค่า

ปัจจุบันนี้โรงแรมกาลถือว่าเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมคู่แข่งบริเวณรอบ โรงแรมกาลมีอัตราการเข้าพักที่สูงกว่าถึงแม้ว่าจะมีราคาห้องพักที่สูงกว่าถึงสองเท่าเหนือสิ่งอื่นใดโรงแรมแห่งนี้ไม่พียงแต่ทำให้แขกมาพักได้รู้จักกับวัฒนธรรมบะบ๋าเท่านั้นแต่หากยังเป็นเหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ไว้ให้คนในท้องถิ่นได้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมบ้านเกิดของตน

Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Graphic element of the hotel mirrors the mother’s gold pendant, one of the family’s dearest heirlooms.
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Business card | Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Welcome drink | Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Sharing culture | Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Welcome Snack | Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
An art wall gallery decorating the hallway towards guestrooms unfolds storiesof Baba’s accustomed lifestyle, local wisdoms and beliefs.
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Hotel Gahn | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket
Brand Strategy
Customer Experience
Brand Identity
Brand Applications
Naming

Related projects

Blue Tree
สร้างนิยามบลูทรี
ISSARA NIYOM
Fusion of inspiration and taste