EN

Simplisis

เราเชื่อว่าการสร้างแบรนด์ที่มีคุณค่า ทำให้ชีวิตของผู้คนและโลกใบนี้ดีขึ้น  สิ่งเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนในการคิดและออกแบบสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์

เราสนับสนุนบริษัททุกขนาดเพื่อสร้างให้ธุรกิจมีคุณค่าและอัตลักษณ์ที่แตกต่าง ยั่งยืนด้วยการสร้างแบรนด์ในขอบเขตเต็มรูปแบบตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การออกแบบ และการดำเนินการ บริษัทของเราตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในประเทศไทย เราทำงานให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการ ด้วยทีมที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เราสามารถพลิกโฉมแบรนด์ของลูกค้าของเรา ซึ่งยกระดับธุรกิจของลูกค้าท่ามกลางการแข่งขันที่สูงและต้องการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในโลกปัจจุบันได้
Our approach
“คุณค่า” รากฐานของอัตลักษณ์และความยั่งยืน
เราใส่คุณค่าลงไปในงานออกแบบเสมอไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตามเราเชื่อว่า “คุณค่า”  จะทำให้แบรนด์เกิดอัตลักษณ์และนำไปสู่แบรนด์ที่ยั่งยืนเราไม่เพียงสร้างแบรนด์จากมุมมองทางธุรกิจเพียงเท่านั้น แต่เราจะสะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนอยู่ในงานออกแบบของเราด้วยเสมอ
เราออกแบบมาสำหรับคุณอย่างแท้จริง
งานออกแบบของเราถูกออกแบบเพื่อบรรลุตามเป้าหมายธุรกิจที่วางไว้ ไม่ใช่ถูกออกแบบตามความชอบหรือรสนิยมส่วนตัวของเรา เราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เสนอความคิดเห็น เรียนรู้ความต้องการ รสนิยม และตัดสินใจร่วมกัน งานที่ออกมาจึงถูกกลั่นกรองออกมาอย่างพิถีพิถัน ขณะเดียวกันก็ฝังความรักและความภูมิใจในแบรนด์ให้กับลูกค้าอีกด้วย
1+1 ไม่เท่ากับสอง
สำหรับเราปัญหาไม่ได้มีเพียงทางออกเดียวเช่นเดียวกับการออกแบบที่ใช่ว่ามีเพียงแนวทางเดียวแล้วจะสรุปได้ว่าสิ่งนั้นดีที่สุดดังนั้นเราจึงเสนอแนวทางที่หลากหลายอย่างมีเหตุผล เราทำงานโดยไม่ยึดติดกับสไตล์หรือแบบแผนเดิมๆ วิธีการทำงานของเราขึ้นอยู่กับลักษณะวัตถุประสงค์ของแบรนด์ เราพยายามยึดหยุ่น ออกนอกกรอบ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์  
ทีมเล็กแต่มืออาชีพ
ทีมของเราเป็นการผสมผสานระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถหลากหลายด้าน การเป็นทีมที่เล็กทำให้เราสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เราทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ขอบเขตของการบริการของเราที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้ท่านผู้บริหารได้ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เราศึกษาค้นคว้าและสำรวจอย่างละเอียดไม่เพียงแต่เรื่องธุรกิจของท่าน แต่รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คน และวัฒนธรรมโดยรอบของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ สิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าที่สร้างแบรนด์ให้มีอัตลักษณ์และประสบการณ์ที่แตกต่างได้
Our Service
Strategy
We help you set direction, identify the most relevant opportunities through analyses of your business, markets and cultural shifts in the world.
Customer Experience
We design a total customer experience that gives new and better ways for people to engage with your products and services.
Identity
We trigger your purpose and proposition with the fundamental creative building blocks all brands need.
Brand Applications
We fashion brand-related utilities, communicate the brand personality and functionalities that answer to all designed touchpoints.
Communications
We design experiences and advertising materials for the business launch that can increase brand awareness and preference for your products and services.
Our service

Strategy

เราช่วยคุณกำหนดทิศทาง ชี้โอกาสที่เหมาะสม ผ่านทางการวิเคราะห์ธุรกิจ ตลาด และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของโลก

Check Simplisis | Hotel Branding Phuket | Tourism Branding Phuket
Give a clear brand direction and identity to the brand, reaching magnetic selling points.
Check Simplisis | Hotel Branding Phuket | Tourism Branding Phuket
Build greater advantages in market competition by attracting customers to share living value with the brand, and to become more convinced to purchase.
Check Simplisis | Hotel Branding Phuket | Tourism Branding Phuket
Escalate the business value and set firm direction for marketing actions.
Brand Architecture
Customer Analysis
Competitor Analysis
Brand Positioning
Brand Essence
Core Value
Concept
Naming

Customer Experience

เราออกแบบประสบการณ์ทั้งหมดของลูกค้า ซึ่งมอบแนวทางที่ใหม่และดีกว่าสำหรับผู้คน ในการมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

Check Simplisis | Hotel Branding Phuket | Tourism Branding Phuket
Differentiate and individualize the hotelt’s selling points and service privileges from those of competitors.
Check Simplisis | Hotel Branding Phuket | Tourism Branding Phuket
Create and systematize a high service standard through a service operation handbook.
Check Simplisis | Hotel Branding Phuket | Tourism Branding Phuket
Crucially build up to better Brand Reputation and Brand Royalty.
Customer Experience Strategy
Customer Journey
Touchpoints Design
Service & Experience Diagram
Components of Experience design

Identity

เราจุดประกายวัตุประสงค์และแนวคิดของคุณด้วยการสร้างรากฐานที่สร้างสรรค์ที่ทุกแบรนด์ต้องการ

Check Simplisis | Hotel Branding Phuket | Tourism Branding Phuket
Anchor the hotel’s identity to all conceptual details of the brand.
Check Simplisis | Hotel Branding Phuket | Tourism Branding Phuket
Create lasting impression for customers on how the brand stands out from the vast sea of their alternatives.
Logo
Color Palette
Graphic Elements
Typography
Imagery
Motion
Sound
Brand Style Guide

Brand Collaterals

เราสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ โดยสื่อสารถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ และฟังก์ชั่นที่ตอบสนองต่อประสบการณ์แต่ละช่องทางที่ลูกค้าจะได้สัมผัสกับแบรนด์

Check Simplisis | Hotel Branding Phuket | Tourism Branding Phuket
Unify customers’ impressions and memories of the brand to the same positive direction.
Check Simplisis | Hotel Branding Phuket | Tourism Branding Phuket
Ensure that the Customer Experience is wholly and effectively communicated to target segments.
Stationary
Uniforms
Product Packaging
Vehicle Livery
Signage
Website
Social Media
Marketing Materials
Branded Gifts

Communications

เราออกแบบแนวคิด และสื่อโฆษณาสำหรับการเปิดตัวธุรกิจ ที่สามารถเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

Check Simplisis | Hotel Branding Phuket | Tourism Branding Phuket
Unify customers’ impressions and memories of the brand to the same positive direction.
Check Simplisis | Hotel Branding Phuket | Tourism Branding Phuket
Ensure that the Customer Experience is wholly and effectively communicated to target segments.
Creative Concepts
Video Production
Motion Graphics
Photography
Right Arrow Simplisis Design Hotel Tourism Branding Phuket

กลุ่มลูกค้าในอดีต และปัจจุบัน

ท่องเที่ยว
Boat Avenue
Se La Va
Blue Tree
Maiton
Andaman Passion
Love Andaman
โรงแรม และร้านอาหาร
Hotel Midtown Ratsada
Boat Lagoon Resort
Hotel Gahn
Juumpo Restaurant
The Village Coconut Island
KOKO Restaurant
The Thavorn Palm Beach Resort
The Thavorn Beach Village Resort
สินค้าอุปโภคบริโภค
Bagnifique
Serin
Summer
Springmate
พลังงาน
Future Bright
อสังหาริมทรัพย์
Alive Estate
THIME
บริการ
Issara Niyom
CHANN Wellness Spa
VME
ร่วมงานกับเรา
Get in touch | Simplisis Design Studio | Branding Design Agency in Phuket | Hotel Branding Phuket | Tourism Branding Phuket
ติดต่อเรา