COPYWRITING เขียนอย่างไร พิชิตใจคน หนังสือฝึกเขียนที่ไม่ว่าใครก็ควรอ่าน

Updated: Jan 30“ในยุคที่พลเมืองอินเตอร์เน็ต (Netizens) มีอิสรภาพทางการสื่อสาร มากที่สุดเท่าที่โลกเคยรับรู้ ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นนักข่าวดีเด่น เป็นนักวิจารณ์ที่น่าไว้วางใจ หรือเป็นผู้นำทางความเชื่อได้ จากข้อความที่ส่งผลต่อจิตใจผู้รับสาร”
ในโลกยุค 4.0 ทักษะการเขียนที่ดี ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสำหรับนักเขียนอาชีพแล้วเท่านั้น แต่เป็นทักษะที่พลเมืองอินเตอร์เน็ตทุกคนควรมี


เราเลือก Copywriting: Successful Writing for Design, Advertising and Marketing โดย Mark Shaw มานำเสนอในบันทึก In Our Library เพราะถือเป็นเรื่องท้าทายของนักการตลาดในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล ให้สามารถสร้างสรรค์สารที่พลเมืองอินเตอร์เน็ตจะยอมรับฟังได้อย่างสนิทใจ และความสำคัญของงานเขียนที่โดดเด่น จับใจ สร้างกระแส เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยในการทำงานด้านการออกแบบ
หนังสือปกแดงแสด สอดแทรกหน้าคั่นสีเหลืองจ้านี้ บรรจุเนื้อหาที่น่าสนใจไม่แพ้สีสัน ในเล่มแบ่งบทเป็นประเภทการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

  • Writing for Brand and Marketing การเขียนเพื่อภาพลักษณ์แบรนด์และการทำการตลาด

  • Writing for Advertising and Direct Marketing การเขียนเพื่อการโฆษณาและการตลาดทางตรง

  • Writing for Retailing and Products การเขียนเพื่อการค้าปลีกและอธิบายสินค้า

  • Writing for Company Magazines, Newsletters and Internal Communications การเขียนเพื่อใช้ในนิตยสารบริษัท จดหมายข่าว และการสื่อสารภายในองค์กร

  • Writing for Catalogues การเขียนเพื่อใช้ในแคตตาล็อก

  • Writing for the Digital Environment การเขียนเพื่อใช้ในสื่อดิจิตอล
ในแต่ละบทประกอบด้วยคำอธิบายกระบวนการ โครงสร้าง เทคนิคการเขียน ตัวอย่างงานเขียนจริงที่น่าสนใจ กรณีศึกษา รวมทั้งบทสัมภาษณ์จากนักเขียนในวงการการตลาดจากผลงานที่เคยเผยแพร่จริง ท้ายบทยังแบบฝึกหัดให้เราลองเหลาคมคำเขียน จากโจทย์ที่สามารถพบเจอในสถานการณ์การทำงานด้านการตลาดด้วย


Campaign For Real Beauty by Dove

เราพบกรณีศึกษาหนึ่งในเล่มที่น่าสนใจจากการทำ Branding ให้กับบริษัทกำจัดของเสียชื่อว่า Seriousในประเทศอังกฤษ ความน่าสนใจอยู่ที่การเลือกใช้คำและสัญลักษณ์ **it เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้รับสารให้เข้าใจว่ากำลังหมายถึงคำว่า shit หรือ “อุจจาระ” ในภาษาอังกฤษ ประกอบกับสี และภาพประกอบ สารที่สื่อออกมานั้นจึงชัดเจน จดจำง่าย และตรงกับบริการของธุรกิจ


Copywriting from Roger Horberry for Serious Waste Management


ถ้าได้ลองอ่านแล้ว เราเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ น่าจะเป็นคู่มือนำทางที่ดีให้กับนักเขียนของโลกอินเตอร์เน็ตทุกท่าน ให้สามารถสร้างสารที่ผู้คนจะเปิดใจรับฟังได้


บันทึก In Our Library เกิดจากจำนวนหนังสือในสตูดิโอที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ จากความขยันในการไปเดินเลือกซื้อของสมาชิกทุกคน หนังสือที่แต่ละคนเลือกซื้อ แม้จะเกี่ยวข้องกับ Branding และงานออกแบบ แต่ก็มักจะพ่วงความชอบ ความสนใจส่วนตัวในช่วงนั้นๆมาด้วย พวกเราเลยเห็นพ้องต้องกันว่า คงจะดี ที่เราจะสามารถบอกเล่าตัวตนของ Simplisis Design Studio ผ่านหนังสือที่เรามี ในบันทึกฉบับนี้เรื่อง: ปาริชาติ พัดบุรี

©2017 SIMPLISIS DESIGN STUDIO